Wij faciliteren individuen, teams en organisaties in hun ontwikkeling!

Dit doen wij op onze ‘eigen wijze’, vanuit de verbinding die wij aangaan.  Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen van betekenis is en een belangrijke rol speelt binnen teams en organisaties. Dit doen wij resultaatgericht, professioneel vanuit het menselijke aspect.

Hoe wij dat doen

Voor ieder mens, team en organisatie is het noodzaak om een solide basis te creëren om een stabiele toekomst op te bouwen. Daarvoor is ontwikkeling  onmisbaar. 

Ontwikkeling is alleen succesvol als er sprake is van veiligheid en welzijn op het gebied van gedrag en geestelijke gezondheid, en de eerste stappen daartoe liggen in de eerste ontmoeting en het creëren van een goede leeromgeving. 

Onze ontwikkelprogramma’s hebben een gezamenlijk doel: het beoogde resultaat behalen. In ons werk maken we gebruik van onderbouwde werkmethodieken en gevalideerde analyses. Toegankelijk op ieder level en niveau. Onze ontwikkelprogramma’s  zijn praktijkgericht en geven inzicht in het hoe en wat. Het zijn altijd een interactieve programma’s waarbij ervaren en doen belangrijk is.

We starten ontwikkelprogramma’s wanneer nodig met een nulmeting, doen een tussentijdse meting en een eindevaluatie. Wij brengen zichtbaar in kaart dat wat wij doen ook effect heeft.

Ontwikkelen is ons vak waarbij onze eigen ontwikkeling cruciaal is voor alles wat wij doen.

Wij werken vanuit diverse wetenschappelijk onderbouwde theorieën zoals: Transactionele Analyse van (Eric Bern), team ontwikkel model (P. Lencioni), Proces Communication en Drivers (T. Kahler), Gedrag (Jung), Leadership code, (Dave Ulrich) Non Violent Communication van (Marshall Rosenberg), de ijsberg van MC Cleland; positieve psychologie, Polyvagaal therapie van dr. S. Porges en Deb Dana en Systemisch werk (B. Hellinger).

Vanuit deze theorie en stromingen hebben we verschillende analyses en scans ontwikkeld die het team, de organisatie of het individu inzicht geven.  Meer hierover kun je vinden op de webpagina assesmentcenter.

Wil jij ook Eigen | Wijs | Ontwikkelen?
wij staan graag voor jou klaar.

Onze programma's

Professionele samenwerking en lidmaatschap

Niet zomaar 'gewoon' een aantal van de organisaties waar wij met liefde faciliteren in ontwikkeling

Vanaf de start van Humanwise werken wij voor een grote diversiteit aan organisaties. Wij zijn dan ook erg trots op de resultaten die we voor en met hen hebben mogen realiseren en, nog belangrijker, daar zijn zij ook erg trots op.

Laten we elkaar ontmoeten.