Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Indien u gebruik maakt van de diensten van Humanwise en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of in de App Store aan Humanwise verstrekt zal Humanwise de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op een goede dienstverlening aan haar (potentiële)klanten

 WAAROM VERWERKT HUMANWISE DEZE GEGEVENS

Humanwise verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren over gerelateerd nieuws of evenementen.

Indien u contact zoekt met Humanwise voor het verwerven van dienstverlening kan Humanwise uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit training, coaching, afname van assessments, consultancy of certificering.

HOE LANG HUMANWISE GEGEVENS BEWAART

Humanwise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden vernietigd indien verwerking in relatie tot het doel van de verwerking niet meer gerechtvaardigd is.

 DELEN MET ANDEREN

Humanwise verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Gegevens  worden slechts dan aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden krijgen slechts de beschikking over uw persoonsgegevens indien men ten minste dezelfde geheimhouding en beveiligingsvoorschriften in acht neemt die Humanwise hanteert.

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Humanwise worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Humanwise gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.