“Het is onze absolute overtuiging dat ieder individu Talenten en Gedrevenheid heeft die hem of haar onderscheidend maakt in de organisatie”

Ieder mens is verschillend. Een grote diversiteit aan o.a. types, gedragingen, wijze van communiceren, stijl leidinggeven, talenten en ervaringen. Diversiteit maakt de wereld mooier, maar kan het soms ook lastig maken.

Inzicht in hoe een persoon of team in elkaar steekt kan enorm helpen bij persoonlijke -en teamontwikkeling.  Wanneer je jouw loopbaan verder vorm wilt geven helpt het je op weg. Wanneer je een team optimaal wilt laten samenwerken zorgt het voor herkenning, inzicht en begrip. Op het moment dat je als leidinggevende wilt ontwikkelen in een stijl die jou en de organisatie past, helpt het om inzicht te krijgen in jouw stijl en talenten. Maar ook wanneer je inzicht wilt in werkbevlogenheid en vitaliteit, van een individu of zelfs van het hele team, zijn de analyses en scans van Humanwise een uitgelezen hulpmiddel.

Gedrag Quick Scan

Brengt de verschillende stijlen van gedrag in beeld, op basis van de gedragskenmerken van Jung.

Zowel als individueel profiel als teamprofiel beschikbaar.

Ego analyse

Iedereen luistert en communiceert vanuit een bepaalde ego-positie of ik-toestand. Een ik-toestand is een ‘zijnswijze’, die in het gedrag (=communicatie) van elk individu waarneembaar is. Elke ego- positie heeft een positieve en een negatieve kant. Ieders persoonlijkheid bestaat als het ware uit drie delen, drie ‘zijnswijzen’.

De ego analyse brengt in beeld welke ego-positie in jouw communicatiestijl toonaangevend is en welke je geneigd bent minder in te zetten.

Driver Quick Scan

Drivers zijn onze controlemechanismen, ontwikkeld in onze kinderjaren. Wanneer we volwassen zijn kunnen ze een motor achter ons functioneren vormen. Wanneer we de controle dreigen te verliezen over dat wat belangrijk voor ons is vormen ze een rem. De Driver Quick Scan geeft inzicht in de driver volgorde en de daaraan gelinkte energie.

Werkbevlogenheid en Vitaliteit Scan

De uitkomst van deze scan geeft een beeld van een aantal factoren. Factoren die niet alleen van invloed zijn op jouw energie en welzijn op het werk, maar ook privé.

Elf belangrijke factoren worden in beeld gebracht waaronder: burn-out risico, zelfleiderschap, werk-privé balans, feedback cultuur, leidinggevende, vitaliteit.

De hieraan gekoppelde Team Quick Scan geeft de uitkomst van het gehele team weer.

Talenten Competentie Analyse

Deze scan geeft inzicht in een aantal talenten en competentie groepen, met de daaraan verbonden energie. Zit je goed op je plek? Worden je talenten optimaal benut? Of is er een dreiging van burn-out? De Talenten Competentie Analyse geeft een treffend beeld.

Persoonlijkheidskenmerken en Competentie Analyse

Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de rol en functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol diegene die rol en functie vervult. Waardevol dus, om dat te kunnen voorspellen. Dit online assessment geeft het benodigde inzicht in 24 werk gerelateerde persoonlijkheidskenmerken. Op competentie niveau krijg je inzage in de sterke punten en ontwikkelpunten van de kandidaat.

Wat vaak gebeurt in ontwikkel trajecten is dat gedurende de training sessies zaken top of mind zijn. Vervolgens een week aandacht krijgt om vervolgens af te zwakken om terug te vallen in oud gedrag.

Tussentijdse opdrachten dragen bij aan een actieve voortgang en borging van het geleerde in de praktijk.

Om de ingezette ontwikkeling verder te borgen en te zorgen voor voortgang in de praktijk heeft Humanwise een eigen App ontwikkeld waar deelnemers toegang krijgen tot hun persoonlijke Eigen | Wijs | Ontwikkelen omgeving.

In deze app zijn de persoonlijke analyses in te zien, maakt de deelnemer zijn/haar individueel ontwikkel plan en is het team ontwikkel plan zichtbaar (welke in de training door het team is vormgegeven)

Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om direct feedback te vragen op eigen ontwikkelplan en voortgang van de individuele ontwikkeling. Ook is het mogelijk om 360 graden feedback te vragen op talenten en competenties.

Hiermee heeft de deelnemer ieder moment direct toegang het eigen profiel, persoonlijke leerdoelen en acties. Waar ook de mogelijkheid wordt geboden om direct feedback van collega’s te vragen. Hiermee wordt ontwikkelen een continu proces en niet iets wat alleen in de trainingssessie plaats vindt.

Laten we elkaar ontmoeten.

Wil jij ook Eigen | Wijs | Ontwikkelen?
wij staan graag voor jou klaar.