Referenties

Niet zomaar 'gewoon' een aantal van de organisaties waar wij met liefde faciliteren in ontwikkeling

Vanaf de start van Humanwise werken wij voor een grote diversiteit aan organisaties. Wij zijn dan ook erg trots op de resultaten die we voor en met hen hebben mogen realiseren en, nog belangrijker, daar zijn zij ook erg trots op.

Het resultaat van diverse team ontwikkelprogramma’s in het ziekenhuis is dat de medewerkers elkaar nu veel beter begrijpen. De relatie onderling maar zeker ook met de teammanager is verbeterd. Medewerkers hebben onderling veel beter contact en spreken elkaar wanneer nodig aan. Er is begrip voor elkaar zonder dat er een oordeel op ligt, wel veel meer acceptatie.

De samenwerking met Humanwise is erg plezierig. Er wordt goed geluisterd naar wat je wilt en wat het beoogde resultaat moet zijn. In co-creatie werd het programma vormgegeven en Humanwise stond zowel voor, tijdens als na de uitvoer van het programma met ons in contact. Er werd direct ingespeeld op veranderende omstandigheden. Maatwerk, flexibiliteit en resultaat!

Romy Snoeijenbos

HR specialist, leiderschaps-, talent- en HR Ontwikkeling Isala

"In de afgelopen jaren heeft Willem zich op verrassende wijze laten kennen. Als een veelzijdig man in belangstelling, ervaring en bovenal in kwaliteiten. Zijn repertoire omvat succes als ondernemer, facilitator, trainer en coach. Daarnaast is hij gesprekspartner bij tactische en strategische vraagstukken en dilemma's. Willem luistert zorgvuldig en geeft vanuit een evenwichtige attitude zijn antwoord of een reflectie, die helpend is. Een bescheiden attitude, voorkomend en tevens allround deskundig en hands on, zo hebben we hem leren waarderen. Een kwaliteit die in het oog springt, is zijn vermogen om mensen in beweging te krijgen en mee te nemen. Zelfs eigenzinnige managers en bestuurders. En dat doet hij op een prettige wijze, met respect, ieder in zijn waarde latend en toch onmiskenbaar duidelijke en met resultaat."

Lidy Hartemink

voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere

De coaching van Humanwise heb ik als prettig ervaren. Een luisterend oor en ook een scherpe observatie op wat ik tussen de zinnen door vertelde. Deze informatie kreeg ik vervolgens weer teruggekoppeld en door deze interventies en begeleiding heb ik meer grip gekregen op mijn balans. Ik ga weer vol vertrouwen aan het werk. 

Roelie

VIG/GPV

Ik had al langere tijd een wens om mijzelf te ontwikkelen. Daarnaast merkte ik dat ik bepaalde zaken zoals de verantwoordelijkheid laten waar hij hoort en het geven van feedback mij in mijn toenmalige werk als planner in een zorgorganisatie mij in de weg stonden. Ik heb daarvoor coaching gehad en heb geleerd om te gaan met verschillende belangen en om te zien welke verantwoordelijkheid waar hoort en het daar ook vooral te laten en niet zelf mee te nemen. Ik kreeg ook helder dat het nu de tijd was om stappen te gaan nemen om stappen te gaan nemen in mijn loopbaan. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ik nu met veel plezier werk als zorgconsulent binnen dezelfde organisatie en gestart ben met de opleiding hbo-v. 
Het was voor mij persoonlijk een verrijking!

Esther

Zorgconsulent

Het ging niet zo lekker op het werk, ik wist niet goed hoe ik mijn rol in het team vorm moest geven. Door het coachtraject werd ik gespiegeld op mijn eigen gedrag en wat dit voor mij en mijn collega’s betekende. Ik ging in de praktijk oefenen met de tools die ik aangereikt kreeg. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan wat helpend is voor mij, zodat ik minder kans heb om terug te vallen in mijn oude patroon. Het coachtraject heeft mij een boost gegeven, ik ga een opleiding volgen en wil verder groeien in mijn carrière.

Gido

Medewerker Maatschappelijke Zorg