Polyvagaal coaching voor jongeren

Coaching met behulp van de Polyvagaal therapie is een aanpak die zich richt op het begrijpen en reguleren van het autonome zenuwstelsel om emoties en gedragingen te herkennen en te beïnvloeden. Een aanpak die zeker  jongeren die snel boos, verdrietig, paniekerig of angstig zijn kan helpen.

We leggen graag uit hoe deze manier van coaching  aansluit bij jongeren:

Basis van het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel regelt automatische lichaamsfuncties zoals ademhaling, hartslag en spijsvertering. Het bestaat uit drie takken: het dorsale (het oerdeel) het sympathische (vecht- of vluchtsysteem) en het parasympathische ook wel het ventrale deel genoemd (rust- en herstelsysteem).

Bij jongeren die snel boos, verdrietig, paniekerig zijn of zich terugtrekken en angstig zijn, kan het sympathische zenuwstelsel vaak overactief zijn. Dit leidt tot stressreacties, zoals verhoogde hartslag, versnelde ademhaling en een gevoel van onveiligheid. Met bijbehorend gedrag als gevolg.

De polyvagaal theorie, ontwikkeld door Dr. Stephen Porges, laat zien dat de nervus vagus, een belangrijke zenuw in het parasympathische systeem, betrokken is bij de regulatie van sociale verbinding en emoties. Bij overmatige of terugkerende stress kunnen jongeren moeite hebben om deze verbinding met hun eigen ventrale deel te maken.

Wat we doen

Polyvagaal therapie richt zich op het herstellen van de balans in het autonome zenuwstelsel en het verbeteren van emotionele veerkracht bij jongeren. 

Dat doen we in enkele stappen:

  1. Bewustwording: Jongeren leren hun lichaamssignalen herkennen die wijzen op stressreacties, zoals snelle ademhaling of gespannen spieren.
  2. Ademhalingsoefeningen: Ze worden getraind in ademhalingstechnieken die het parasympathische zenuwstelsel activeren, waardoor ontspanning wordt bevorderd.
  3. Zelfregulatie: Jongeren leren strategieën om hun emoties te beheersen en zichzelf te kalmeren in stressvolle situaties.
  4. Veiligheid en verbinding: Polyvagaal therapie moedigt veilige en ondersteunende sociale interacties aan, omdat dit kan helpen bij het reguleren van het zenuwstelsel. Hierbij zetten wij IFS-therapie in als aanvullend. IFS-therapie is een effectieve behandeling gebleken voor een breed scala aan psychische problemen, waaronder trauma, dissociatie, depressie, angst PTSS en verslaving. De therapie biedt een niet-pathologiserende aanpak op een neurowetenschappelijke basis. 
  5. Praktijk: Wij gebruiken gesprekstherapie en lichaamsgerichte technieken om jongeren te helpen deze concepten toe te passen in hun dagelijks leven.

Naarmate jongeren beter leren omgaan met hun autonome zenuwstelsel en emotionele reacties, kunnen ze veerkrachtiger worden en beter omgaan met boosheid, verdriet, paniek of angst.

Het doel van coaching met behulp van Polyvagaal theorie is om jongeren te empoweren met de tools om emotionele regulatie te verbeteren, waardoor ze zich beter kunnen aanpassen aan stressvolle situaties en gezondere sociale verbindingen kunnen opbouwen. 

Wil je  weten of dit iets voor jou is? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag over onze verschillende coach programma’s.