Humanwise Leiderschap Programma

Dankzij alle onderzoeken en theorieën zijn er evenveel visies over wat leiderschap nu precies is. Veel organisaties voeren leiderschapsprogramma’s en iedereen “doet aan” leiderschapsontwikkeling. Wat is dan precies Leiderschap en wat kun je dan het beste doen?

Willem Manuputty is samen met David de Boer op onderzoek gegaan. Het gezamenlijk doel van deze literatuur en praktijk studie was het ontwikkelen van een op de wetenschap gebaseerd leiderschapsprogramma welke goed aansluit op de praktijk van alledag. Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot het programma “Humanwise Leiderschap”.

Humanwise Leiderschap benadert leiderschap niet alleen vanuit de leidinggevende, maar betrekt ook de medewerkers en de relatie tussen leidinggevende en medewerkers in de ontwikkeling. Een bredere benadering van leiderschapsontwikkeling, welke zorgt voor betrokkenheid, eigenaarschap en naast leiderschap op team of organisatieniveau ook een sterke ontwikkeling op het vlak van persoonlijk leiderschap. 

Leiderschap wordt niet gezien wordt als iets wat gekoppeld is aan 1 persoon (de aangewezen leider), maar als een proces waarin zowel leidinggevende als medewerkers een aandeel hebben, en dus ook beide evengoed verantwoordelijk voor zijn. De effectiviteit wordt groter wanneer ontwikkeling plaats vindt bij zowel leidinggevende, medewerker en de relatie onderling.

Humanwise Leiderschap benadert leiderschap als een wederzijdse verantwoordelijkheid, waar optimale interpersoonlijke relaties van wezenlijk belang zijn. Sterker nog waar het belang van interpersoonlijke competenties gezien wordt als een strategisch voordeel voor organisatieontwikkeling en succes in de huidige, aan continu verandering onderhevige wereld.

De  definitie van “Humanwise Leiderschap”
Leiderschap is een gedeeld relationeel proces van wederzijdse beïnvloeding met als doel het realiseren van gezamenlijke doelen waarin zowel de Leider als de Medewerkers gelijkwaardig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het (Leiderschaps)proces en de daaraan gekoppelde uitkomsten.

Wilt u weten wat het Humanwise Leiderschap programma voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Laten we elkaar ontmoeten.

Wil jij ook Eigen | Wijs | Ontwikkelen?
wij staan graag voor jou klaar.