De deontologie (letterlijk “plichtenleer”, vanuit het Grieks, deon, “plicht” en logos, “rede”) is een ethische stroming die uitgaat van absolute gedragsregels, vaak maar niet altijd, gesteld als normen. De term deontologie werd door Jeremy Bentham (1748 -1832) gebruikt voor het geheel van ethiek. Later werd het gebruikt om de leer van de absolute plicht of imperatief vanImmanuel Kant (1724 – 1804) aan te duiden.

Tegenwoordig wordt er vaak met deontologie de plichtenleer voor een bepaald beroep mee bedoelt.

Humanwise Deontologie

  1. Het is mijn taak om mijn talenten, waar ik dankbaar voor ben, te blijven ontwikkelen en in te zetten, ten behoeve van mijn eigen welzijn en die van mijn omgeving, zodat ook anderen hun talenten kunnen ontdekken, waarderen en ontwikkelen.
  2. Ik geloof dat iedereen van grote betekenis is en waarde toevoegt vanuit eigen verantwoordelijkheid en specifiek talent.
  3. Ik werk autonoom, in verbinding met mijzelf en met de ander
  4. Ik handel vanuit het eerste grondbeginsel: Ik ben Ok, jij bent OK. Mensen zijn in de basis de moeite waard, ook al is hun gedrag soms moeilijk te begrijpen of ineffectief
  5. Ik handel vanuit het tweede grondbeginsel dat Mensen zelf kunnen denken en Mensen kunnen veranderen
  6. Ik toon: Inzet, betrokkenheid, gedrevenheid, enthousiasme, openheid, eerlijkheid, ondernemerschap en transparantie
  7. Ik houd mij ‘holistisch’ fit, d.w.z. dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen emotionele en fysieke gezondheid, mij intellectueel blijf ontwikkelen, in contact sta met mijn eigen levensvisie en missie en aangeef wanneer ik hulp nodig heb.