Co-regulatie op de werkvloer: Een sleutel tot psychologische veiligheid

De Polyvagaal Theorie (Dr. S. Porges) benadrukt niet alleen de individuele reacties van werknemers op sociale interacties, maar ook het belang van co-regulatie binnen sociale groepen. Co-regulatie verwijst naar het proces waarbij individuen elkaars autonome zenuwstelsel beïnvloeden om een gedeelde staat van psychologische veiligheid te bereiken en te behouden.

Leidinggevenden als co-regulatoren

Leidinggevenden kunnen als belangrijke co-regulatoren fungeren op de werkvloer. Door zich bewust te zijn van de emoties en lichamelijke signalen van hun teamleden, kunnen ze een ondersteunende omgeving creëren waarin psychologische veiligheid gedijt. Enkele manieren waarop leidinggevenden co-regulatie kunnen bevorderen zijn:

  • Emotionele intelligentie: Het ontwikkelen van emotionele intelligentie stelt leidinggevenden in staat om de emoties van hun teamleden op te merken en er empathisch op te reageren.
  • Stressmanagement: Het bieden van hulpmiddelen en technieken om stress te verminderen kan helpen om de ‘gevaar toestand’ te voorkomen en de veilige toestand te bevorderen.
  • Teamdynamiek: Leidinggevenden kunnen teamdynamiek bewaken en ingrijpen wanneer conflicten of spanningen ontstaan om de co-regulatie te herstellen.

Collega's als co-regulatoren

Ook collega’s spelen een essentiële rol in co-regulatie op de werkvloer. Ze kunnen bijdragen aan psychologische veiligheid door:

  • Empathie en ondersteuning: Het tonen van begrip en het aanbieden van hulp wanneer een collega zich gestrest of overweldigd voelt, draagt bij aan co-regulatie.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid: Het delen van verantwoordelijkheden en taken binnen een team bevordert een gevoel van gelijkwaardigheid, wat bijdraagt aan co-regulatie.
  • Open Gesprekscultuur: Het creëren van een cultuur waarin eerlijk en constructief wordt gecommuniceerd, draagt bij aan co-regulatie en groei.

Door co-regulatie te begrijpen en te benutten, kunnen leidinggevenden en collega’s samenwerken om een werkomgeving te creëren waarin psychologische veiligheid gedijt. Deze gedeelde inspanningen dragen bij aan het welzijn en de prestaties van alle teamleden, terwijl ze een gezamenlijke staat van psychologische veiligheid bereiken, uitdagingen gezamenlijk aangaan en werken aan gedeelde doelen.

Wil je weten hoe je dit kunt bereiken? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag over onze programma’s en hoe wij het werk van Dr. Stephen Porges, Deb Dana en Richard Schwarz hebben vertaald naar organisaties en leiderschap.